WCAG

 wet img 1

Na kierunku technik weterynarii:weterynarii logo

 •  zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu opieki nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
 •  dowiesz się jak pomagać lekarzowi weterynarii w codziennej praktyce zawodowej np. podawać leki dostępne bez recepty lub przepisane przez lekarza weterynarii,
 •  nauczysz się wykonywać zabiegi sanitarno-higieniczne i fizjoterapeutyczne,
 •  nauczysz się pobierać próby do badań laboratoryjnych,
 •  wykonywać badania kliniczne,
 •  prawidłowo asystować przy zabiegach chirurgicznych,

 

W trakcie nauki na kierunku technik weterynarii, oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe m.in.:kierunki 1

 •  anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 •  analityka weterynaryjna
 •  wykonywanie zabiegów weterynaryjnych
 •  diagnozowanie chorób zwierząt
 •  prowadzenie kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 •  :anatomia i fizjologia zwierząt
 •  diagnostyka weterynaryjna
 •  profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

 

Zapewniamy praktyki zawodowe w szkole, gospodarstwach rolnych i gabinetach weterynaryjnych.

Przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym: biologia.

 

Zawód technik weterynarii trwa 5 lat i składa się z dwóch kwalifikacji zawodowych:
ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 

Absolwent tego kierunku może pojmować pracę m.in. w:

 •  lecznicach i klinikach dla zwierząt
 •  laboratoriach weterynaryjnych
 •  inspektoratach weterynaryjnych
 •  gospodarstwach hodowlanych
 •  fermach
 •  sklepach zoologicznych
 •  założyć własną działalność gospodarczą
 •  podjąć dalszą naukę na studiach wyższych

weterynarii

Back to top