WCAG

kierunek zywienie

 

NOWOŚĆ

Innowacja ENOTURYSTYKA - Prowadzenie winnicy produkcja win zdobycie wiedzy teoretycznej i praktrycznej z zakresu enoturystyki zasady podawania i doboru win wyjazdy do winnic na terenie Podkarpacia i Małopolski 
 

technik zywienia 1NA TYM KIERUNKU :
• poznasz tajniki prowadzenia między innymi: restauracji, kafeterii, stołówek, bufetów.
• dowiesz się, jak organizowaćwszelkiego rodzaju imprezy o charakterze gastronomicznym, jak choć by bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe, bankiety firmowe.
• nauczysz się reguł zdrowego i nowoczesnego żywienia oraz układania zestawów potraw i napojów z ich uwzględnieniem.
• pokażemy Ci, jak prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej,
• a także jak organizować, koordynować i nadzorować obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz racę w dziale produkcyjnym.
 
DO ZAGADNIEN ZAWODOWYCH NAUCZANYCH W SZKOLE NALEŻĄ:
 
• wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
• działalność gospodarcza w gastronomii
• technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
• zasady żywienia
• organizacja produkcji gastronomicznej
• usługi gastronomiczne
 
Założenia programowe zostaną zrealizowane w szkolnej pracowni gastronomicznej, żywienia i obsługi konsumenta oraz na praktykach zawodowych 
  
Szkoła dysponuje pracownią do nauki zawodu:

 

 
Zawód TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH trwa 5 lat i składa się z 2 kwalifikacji:
 
• I kwalifikacja:
Sporządzanie potraw i napojów,
• II kwalifikacja:
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to matematyka i język angielski.
 
technik zywienia 2To zawód , który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.
 
Absolwent tego kierunku może podejmować pracę:
• we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności  gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty),
• obiektach zbiorowego żywienia,
• instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
• może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych
• oraz kontynuować naukę na studiach wyższych

 

żywienie 1920x895

Back to top