WCAG

kierunek zywienie

uprawa ziol

NOWOŚĆ  Innowacja -NOWOŚĆ  Innowacja -
UPRAWA  I WYKORZYSTANIE ROŚLIN ZIELARSKICH
 
 technologie uprawy ziół projektowanie ogrodów ziołowych zioła w kuchni kosmetyce i medycynie wizyty zawodoznawcze w ogrodach ziołowych i zakładach przetwórstwa ziół 
Architektura krajobrazu jest kierunkiem nowym, prężnie rozwijającym się i cieszącym się dużym zainteresowaniem.
 
KIERUNEK TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZYGOTOWUJE DO:
• projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów,
• projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
• projektowania skwerów, parków, terenów zieleni,
• wykonywania kompozycji roślinnych do dekoracji wnętrz,
• produkcji i sprzedaży roślin ozdobnych,
•prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.
 
W CYKLU KSZTAŁCENIA UCZNIOWIE OPRÓCZ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH UCZESZCZAJĄ NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TAKIE JAK:
• rośliny ozdobne,
• ochrona i kształtowanie krajobrazu,
• podstawy projektowania architektury krajobrazu,
• urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,
• prowadzenie działalności gospodarczej.
 
Dodatkowo uczniowie naszego technikum odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.
 
Szkoła dysponuje pracowniami do nauki zawodu.
 
ZAWÓD TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TRWA 5 LAT I SKŁADA SIĘ Z 2 KWALIFIKACJI:
• I kwalifikacja: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
• II kwalifikacja: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów  małej architektury krajobrazu.
 
Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy zarówno w pracowni projektowej, jak również w terenie.

 Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to matematyka i język angielski.


ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY MOŻE PODJĄĆ PRACĘ:
• w firmach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni
• w firmach zajmujących się produkcją i sprzedażą roślin ozdobnych
• może także sam prowadzić działalność gospodarczą
• lub kontynuować naukę na studiach wyższych (preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia).

żywienie 1920x895

Back to top