WCAG

Wszelkie informacje na temat przebiegu egzaminów oraz  terminów dostępne są na www.cke.gov.pl

 Informacje o egzaminach pisemnych [PDF] - tekst jednolity -

Eegzamin ustny

  • język angielski 22 maj 900
  • języj polski 23 maj 900

 matura 2024 1

matura 2024 2

matura 2024 3

matura 2024 4

matura 2024 5

matura 2024 6

matura 2024 7

Back to top