WCAG

dzien owarty

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w BystrejBystra 156, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie:

- ogłoszenie na stanowisko dyrektora

REGULAMIN NABORU

na partnera spoza finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektuw ramach konkursu nr FEMP.06.11-IP.01-021/23

Szanowni Państwo
Z uwagi na konieczność zapewnienia przez zamawiającego możliwości elektronicznej komunikacji pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, od dnia 1 stycznia 2023 r. wszystkie postępowania prowadzone będą na przygotowanym przez Urząd Zamówień Publicznych Portalu E-zamówienia
Jest to ogólnodostępne, bezpłatne i intuicyjne narzędzie do zapewnienia elektronicznej komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Tym samym cały proces zmierzający do składania ofert w postępowaniach, prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa przekazu danych.
Na stronie BIP szkoły w zakładce Zamówienia Publiczne dostępne bezpośrednie linki do ogłoszonych przetargów.

Biuletyn informacji publicznej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej:

Back to top