WCAG

Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs kelnerski 2023.10.30
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023
Kurs barmański 2023

kursy staże stypendia

W ramach projekt planuje się realizację następujących działań:

 • Wsparcie i rozwój istniejącego Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół,
 • kurs prawa jazdy kat. B – 40 osób,
 • kurs barmański – 36 osób
 • kurs kelnerski – 36 osób
 • kurs obsługi komputerowych programów/gastronomicznych – 84 osób
 • kurs florystyczny – 36 osób
 • kurs wózków jezdniowych – 40 osób
 • Wizyty zawodoznawcze - 7 wizyt w trakcie trwania projektu
 • Staże zawodowe – 60 uczestników projektu,
 • Pomoc stypendialną – 24 stypendia

Regulamin stypendium

Regulamin uczestnictwa

kursy staze stypendia projekt

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zespołem Szkół Centrum Kształcenia

Rolniczego w Bystrej. Projekt zakłada realizację w latach 2017 – 2020 wsparcia na rzecz uczniów/osób kształcących się w zawodach Technik Architektury Krajobrazu, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Wsparciem objętych zostanie 90 osób. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 90 uczniów/osób kształcących się w szkołach zawodowych poprzez dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy a przez to zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt zakłada utworzenie CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ROLNICZO-LEŚNEJ Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA w ZSCKR; realizację kursów i szkoleń zawodowych; staży zawodowych; stypendiów naukowych.

Realizacja projektu pozwoli na:

 • utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych – utworzenie specjalistycznej pracowni zawodowej
 • zdobycie wiedzy, umiejętności, kwalifikacji zawodowych przez 90 uczestników projektu
 • nabycie doświadczenia zawodowego przez 56 uczestników projektu
 • wsparcie rozwoju edukacyjno-zawodowego poprzez przyznanie stypendiów dla 16 uczestników projektu

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają wysokiej jakości zindywidualizowaną kompleksową ofertę wsparcia zgodną z oczekiwaniami regionalnej gospodarki.

Uzupełniającym działaniem mającym wpływ na realizację celu szczegółowego będzie zwiększenie potencjału Zespołu Szkół poprzez doposażenie pracowni zawodowych zgodnie ze standardem określonym przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Wartość projektu: 528 137,50 PLN

Wartość dofinansowania: 475 277,50 PLN.

Regulamin i deklaracja

logotyp prpnglogotyp malopolskkalogotyp efs

Back to top