WCAG

2023-1-PL01-KA121-VET000125960
W piątek, 10 maja, uczniowie naszej szkoły odbywający staż zawodowy we Włoszech realizowali następujące punkty programu praktyk. Uczniowie technikum żywienia, podzieleni na trzy zespoły pracujące w trzech hotelach, przygotowywali posiłki dla licznych gości hotelowych, sprawdzali i dobierali warunki przechowywania żywności, odczytywali parametry aparatury kontrolno-pomiarowej i porównywali z normami HACCP oraz obsługiwali maszyny do wykańczania, dystrybucji i przechowywania potraw. Uczniowie technikum architektury krajobrazu poznawali zasady tworzenia kompozycji roślinnych, analizowali wnętrza architektoniczne, oceniali wpływ warunków, siedliska i klimatu śródziemnomorskiego na dobór roślin. Popołudniu wszyscy wzięli udział w wycieczce-niespodziance do ogrodów średniowiecznego zamku Gradala. Po kolacji, jak co dzień, dokonano ewaluacji i zaplanowano następny dzień. No i spać, spać, spać

2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja
2024-05-13 Erasmus. Włoska Cattolica - piątek 10 maja

Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET000125960
Czwartek, 9.05.2024, minął grupie przebywającej na praktykach zawodowych we Włoszech równie pracowicie jak poprzednie dni. Uczniowie z technikum architektury krajobrazu rozpoznawali gatunki flory śródziemnomorskiej oraz rośliny na rabatach, klombach i w donicach w otoczeniu kurortu. Omówili również możliwości wykorzystania programów i usług oferowanych przez instytucje działające na rzecz wsi i rolnictwa w kontekście pracy architekta krajobrazu. Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych, jak co dzień, ćwiczyli wydawanie posiłków, a poza tym omawiali metody promowania usług gastronomicznych na przykładzie hoteli Aragosta, Caracas i Ducale i uczyli się komputerowej kalkulacji kosztów usług gastronomicznych.
W drugiej części dnia cała grupa udała się na zwiedzanie historycznego centrum Bolonii.
Po pysznej kolacji, jak co dzień, miały miejsce podsumowanie i ewaluacja dnia i przedstawienie planów na kolejny dzień praktyk.

2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja
2024-05-13 Erasmus - włoska Cattolica czwartek 9 maja

Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET000125960
Mija właśnie trzeci dzień grupy z naszej szkoły na praktykach zawodowych we włoskiej Cattolice. Grupa żywieniowa pracowała dzisiaj na cztery zmiany w trzech hotelach: Aragosta, Caracas i Ducale. Uczniowie ćwiczyli wydawanie posiłków, obliczanie rentowności sprzedaży usług gastronomicznych i sporządzanie rozliczeń finansowych. Architekci krajobrazu natomiast zgłębiali podczas zajęć terenowych w miasteczku Urbino style architektocznie, a w szczególności włoski renesans w architekturze: konstrukcje schodów, pochylni, murków, ogrodzeń, systemy zasilające, filtrujące i przelewowe oczek wodnych. Poruszono też temat małej architektury na placach zabaw. Po zajęciach praktycznych grupa udała się do oceanarium, Acquario di Cattolica. Dzień zakończył się ewaluacją i omówieniem programu na jutro.

2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja
2024-05-09 Erasmus. Włoska Cattolica środa 8 maja

Drugi dzień praktyk zawodowych w ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET000125960 we włoskiej Cattolice upłynął uczestnikom z naszej szkoły pracowicie. Architekci krajobrazu od rana brali udział w zajęciach z rysynku, które miały na celu doskonalenie takich umiejętności jak wymiarowanie, rzutowanie, przekrojowanie, rysowanie linii rysunkowych, kreskowanie figur geometrycznych i konstrukcji. Uczniowie z technikum żywienia przygotowywali i dekorowali desery, dobierali zastawę stołową, ćwiczyli obsługę kelnerską i rozliczenia sprzedaży. Zajęcia praktyczne odbywały się w trybie zmianowym od 9.00 do 21.00, a dzień zakończył się ewaluacją pracy. W międzyczasie uczestnicy zaliczyli krótki spacer po mieście.

2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica wtorek 7 maja
Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET000125960
 
W niedzielę, 5 maja, uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami, panem Mirosławem Sroką i paniami Agnieszką Topór i Iwoną Brach pojechali na zagraniczne praktyki zawodowe we włoskiej miejscowości Cattolica. Podróż była długa i, ze względu na duże natężenie ruchu drogowego, dosyć męcząca, ale jej trud zrekompensowały malownicze alpejskie widoki. Na miejsce grupa z Bystrej dotarła w poniedziałek, 6.05.2024 w godzinach popołudniowych. Po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku uczniowie i nauczyciele spotkali się z opiekunem praktyk i dowiedzieli się o przebiegu realizacji projektu. Wieczorem, mimo zmęczenia, udali się na spacer na piękną piaszczystą plażę.
Życzymy udanego i bezpiecznego pobytu.
 
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja
2024-05-08 Erasmus. Włoska Cattolica - niedziela 5 maja

Back to top